Welkom op de site van de Gemeente van Apostolische Christenen

Doelstelling

Het bevorderen van een Christelijke samenleving op basis van de leer van Jezus Christus, Zijn gebod, de tien geboden en de Bijbel. Open te staan voor een ieder die naar zingeving zoekt en die de Christelijke samenleving in goede zin tegenover staat. Ontmoetingsplaatsen aan te bieden waar men nader tot de Christelijke waarden en normen kan komen. Belangrijk daarbij is het houden van Erediensten voor God, de Heer en Meester. Het getrouw zijn in gebed en het breken van het brood. Bevorderen en ondersteunen van Christelijke gemeenschappen en de zorg voor de leden en vrienden van de GvAC.

Voorts ook samen te werken in oecumenische zin en daar waar nodig en mogelijk een actieve rol te spelen.