1 – Aan des Heilands voeten

Aan des Heilands voeten

Aan des Heilands voeten
worden door zijn Woord,
al mijn stille beden
openlijk verhoord.
Ja, zijn liefd’ in woord en daad,
voert mijn ziel in zaal’ge staat.

Refrein:
Aan des Heilands voeten
is mijn liev’lingsoord,
‘k mag daar gaarne toeven,
luist’rend naar zijn woord.

Door dat woord als spijze
wordt mijn ziel gevoed;
schenkt Hij levenskrachten,
troost en nieuwe moed.
Zijn genade wast mij rein,
ja, mijn hart kan vrolijk zijn.

Refrein:
Aan des Heilands voeten
is mijn liev’lingsoord,
‘k mag daar gaarne toeven,
luist’rend naar zijn woord.

Moge dan geen stonde,
waar Gij zeeg’nen wilt
waar uw woord, o Jezus,
‘t hartensleed mij stilt
nutt’loos mij voorbij ooit gaan,
dat ik kan voor U bestaan.

Refrein:
Aan des Heilands voeten
is mijn liev’lingsoord,
‘k mag daar gaarne toeven,
luist’rend naar zijn woord.