2 – Aan Jezus’voeten

Afspelen

 

Aan Jezus’voeten

Aan Jezus’ voeten is vreê en leven,
is schuld erkennen en haar vergeven;
daar vindt het harte waarom het bad,
eeuwige vreugde als hemelschat.
Refrein

Aan Jezus’ voeten kan naar zijn wille,
ieder die leed draagt, zijn droefheid stillen;
aan Jezus’ voeten -de vreê ons wacht,
daar wijkt de zorg, krijgt men nieuwe kracht.
Refrein

Aan Jezus voeten, in droeve stonden,
wordt balsem, troost en laaf’nis gevonden;
aan Jezus’ voeten – voor deze tijd,
aan Jezus’ voeten – in eeuwigheid.
Refrein

Refrein:
Aan Jezus’ voeten, o heiligend oord,
in liefde steeds luist’rend naar zijn woord,
daar smaakt de ziele zo mateloos veel,
daar geeft het de zondaar een koninklijk deel.

melodie met toestemming Rainer Schröter