5 – Bethesda is open, de engel is daar

Bethesda is open, de engel is daar

Bethesda is open, de engel is daar,
dat iedere kranke nu koom’!
Aan ‘t water verbindt Hij genezende kracht,
kom werp u geheel in die stroom.
Bethesda is open, genezing is daar;
kom ziele, de toegang is vrij;
de engelen Gods als d’ apost’len zijns Zoons,
zijn nòg met zijn heil u nabij.

Hun woord is het water dat heelt en geneest;
dat water toch zuivert, maakt rein.
Die bron van Bethesda welt heden voor u,
wat ook uwe krankheid moog’ zijn.
Benut dus de stonde, geloof tot uw heil,
wat Jezus, de Zielearts raadt,
en hoor nu naar Hem, dan is zijn hulpe uw deel,
nog is het voor u niet te laat.