6 – Een heerlijk rustoord kennen wij

Een heerlijk rustoord kennen wij

Een heerlijk rustoord kennen wij,
waar Jezus spreekt tot u en mij;
waar Hij ons nodigt aan de dis,
die rijk aan hemelspijzen is.
Hoort hoe Hij door d’ apost’len noodt:
Kom herwaarts, kom tot mij,
gij die belast, beladen zijt;
‘k geef u rust en spreek u vrij.

Hier wacht ons troost en zaligheid,
genade en barmhartigheid,
en wordt door het apostelwoord
de ziel verkwikt, de Geest geschoord.
O zalig wie U kent, o Heer,
zoals G’ U heden toont;
die zoekt verlangend telkens weer
de plaatse waar Gij troont.