7 – Er gaat een stroom,zo klaar en rein

Er gaat een stroom,zo klaar en rein

Er gaat een stroom, zo klaar en rein,
door Gods gemeente heen;
en wie daaruit gedronken heeft,
voelt met zijn Geest zich een.

Refrein:
O woord der waarheid! heil’ge stroom,
uw kracht is wonderbaar;
gij laaft en reinigt telkens weer
Gods uitverkoren schaar

Komt, zet u allen aan die stroom,
die uit d’ apost’len welt,
wier woord van waarheid, kracht en licht,
u ‘s Vaders liefde meldt.

Refrein:
O woord der waarheid! heil’ge stroom,
uw kracht is wonderbaar;
gij laaft en reinigt telkens weer
Gods uitverkoren schaar

Merkt op, waarheen die stroom zich wendt,
en werpt u in die vloed;
zijn water toch het zwartste vuil
alras verdwijnen doet.

Refrein:
O woord der waarheid! heil’ge stroom,
uw kracht is wonderbaar;
gij laaft en reinigt telkens weer
Gods uitverkoren schaar.