8 – Gaat op naar Sions hoogte

Gaat op naar Sions hoogte

Gaat op naar Sions hoogte,
gaat broeders, zusters op!
Ziet zaal’ge vreugde wacht u
daar ginds op Sions top.
Ras staan wij voor des Heren troon
in heerlijkheid en eer,
en zingen wij in ’t hoger koor
een nieuw gezang de Heer.

Refrein:
O pelgrim, gaat ge mee?
Wij trekken saam op ’t smalle pad
naar Salem heen, de Vredesstad,
daar zien w’ elkaar in ’t eeuwig licht,
en staan voor Godes aangezicht.
Ga mee, daar wacht u de rust,
in ’t land van vreed’ en lust.
Ga mee, daar wacht u de rust,
in ’t land van vreed’ en lust.

Gaat op naar Sions hoogte,
getrouw aan uwe doop.
Of ook de vijand dreige,
daarheen zij onze loop.
Daar zal de mond vol lachens zijn,
een juichen daar alom.
Dan trekken d’ uitverkoor’nen
in, in ’t eeuwig heiligdom.

Refrein:
O pelgrim, gaat ge mee?
Wij trekken saam op ’t smalle pad
naar Salem heen, de Vredesstad,
daar zien w’ elkaar in ’t eeuwig licht,
en staan voor Godes aangezicht.
Ga mee, daar wacht u de rust,
in ’t land van vreed’ en lust.
Ga mee, daar wacht u de rust,
in ’t land van vreed’ en lust.

Gaat op naar Sions hoogte,
als naar ’t beloofde land,
naar ’t oord van rein genieten,
bewaart uw onderpand.
Hier is nog zeer veel moeilijkheid,
noch kamp en lijdenstijd,
doch daar is vree en zaligheid
en eeuw’ge heerlijkheid.

Refrein:
O pelgrim, gaat ge mee?
Wij trekken saam op ’t smalle pad
naar Salem heen, de Vredesstad,
daar zien w’ elkaar in ’t eeuwig licht,
en staan voor Godes aangezicht.
Ga mee, daar wacht u de rust,
in ’t land van vreed’ en lust.
Ga mee, daar wacht u de rust,
in ’t land van vreed’ en lust.