9 – Ga, droog uwe tranen

Ga, droog uwe tranen

Ga, droog uwe tranen, zorg niet, Jezus spreekt:
Zeg mij uw verlangen, ‘k geef, wat u ontbreekt.
Heerst nachtelijk duister, drukt zorg ’t bange hart,
ik breek elke kluister, stil al uwe smart.

Ik ken al uw zorgen, o, zie slechts op Mij,
een heerlijke morgen wacht u aan mijn zij;
reeds nadert de zonne, niets stuit hare loop,
zie, Ik wek in ’t harte een zalige hoop.