10 – Gij,die leed draagt,zorg of smart

Gij,die leed draagt,zorg of smart

Gij, die leed draagt, zorg of smart,
komt met heel uw kruis,
o, stort vrij uw hart maar uit
in het Vaderhuis.
Als geen sterre u meer gloort,
weet dat God u hier verhoort;
troost u Jezus door zijn Woord,
in het Vaderhuis.

Vliedt, vermoeiden, aan zijn borst,
Hij heeft troost voor u!
Al uw leed, uw zorg, uw schuld,
zegt het alles nu.
Wordt uw ziel geprangd door smart,
zijt g’ in ‘s vijands strik verward,
Jezus biedt u rust voor ‘t hart,
in het Vaderhuis.

Geen media