11 – Heer,o maak mij uwe wegen

Heer,o maak mij uwe wegen

Heer, o maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend,
leer mij hoe die zijn gelegen,
en waarheen g’ uw schreden wendt.
Leid mij in uw waarheid, Heer,
leer mij meer uw wil betrachten;
want Gij zijt mijn heil, o Heer;
‘k blijf U al de dag verwachten.

Gods goedheid zal nimmer falen,
zal hen, die Hij uitverkoor,
behoeden dat zij niet dwalen,
brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden ‘t zacht gemoed
op het effen pad des Heren;
wie Hem need’rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
‘t allerhoogst en eeuwig goed.
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe Hij wand’len moet.
‘t goed dat nimmer meer vergaat,
zal Hij ongestoord verwerven,
want het God geheiligd zaad
zal ‘t gezegend aardrijk erven.