13 – Hoe lieflijk ons de zondag is

Afspelen

Hoe lieflijk ons de zondag is

Hoe lief’lijk ons de zondag is,
met vreugde steeds verbeid.
De ziel neemt deel aan ‘s Heren dis,
die Hij voor haar bereidt.

Door ‘t Woord, dat sterkt, het hart zich richt
tot Hem, die eeuwig is.
Schijnt in de ziel het Godd’lijk licht,
daar wijkt de duisternis.

Dan is ‘t gelovig hart verheugd,
de blijdschap breekt zich baan.
De ziel geniet de zoete vreugd
van Gods genadedaân.

melodie met toestemming Rainer Schröter