14 – Hoe verheugt het ons deez’stonde

Afspelen

 

Hoe verheugt het ons deez’stonde

Hoe verheugt het ons dee’z stonde,
nu wij, Heiland, bij U zijn,
uit uw heilge mond t’ ontvangen,
levenswoorden, hoog en rein.
Laat ons heden tevergeefs niet
hoorders van uw woord toch zijn,
maar het woord des levens door U
ons in ‘t hart geschreven zijn.

Zie, wij zitten aan uw voeten,
grote meester, spreekt thans Gij.
Want wij luist’ren naar uw Woorden
heilbegerig, dankbaar, blij.
Leer ons, hoe we zalig worden,
leer ons, onze korte tijd
op de aarde te benutten
voor de grote eeuwigheid.

Laat het vuur van uwe liefde
toch ontvlammen in ons hart,
dat wij immer meer ons hechten,
aan u, Heer, in vreugd en smart.
Onder ‘t kruis dat opgelegd is,
leren stil zijn, altijd weer,
en met alles te gaan breken
wat van U ons afvoert, Heer.

 
melodie met toestemming Rainer Schröter