15 – Hoort de hemelklokken schallen

Hoort de hemelklokken schallen

Hoort de hemelklokken schallen
door de landen wijd en zijd;
luid verkonden zij aan allen
een genaderijke tijd.
Godes liefde zij geprezen,
die zijn eigen zoon ons gaf;
wie in Hem gelooft zal leven
onbevreesd voor dood en graf.
Refrein

Hoort, de hemelklokken noden
U tot ‘s Heren bruiloftsmaal,
hier is heil voor al uw noden,
wordt genezen elke kwaal.
Jezus is het brood des levens,
zielen zijt gij moe of mat,
niet vergeefs is uw geloven,
Hij geeft al waar gij om bad.
Refrein

Hoort de hemelklokken schallen,
dra breekt aan het jubeljaar,
zullen Godes kind’ren juichen
met de grote, zaal’ge schaar.
Dan zal onze koning komen!
Ziet verlangend naar Hem uit,
blijft verbonden aan d’ apostelen,
die u vormen tot zijn bruid.
Refrein

Refrein:
Klokkenklang, eng’lenzang,
luid weerklinkt het wijd en zijd;
lof en dank, blij geklank,
‘t is nog d ‘aangename tijd.