16 – Hoort de morgenklokken luiden

Hoort de morgenklokken luiden

Hoort de morgenklokken luiden,
klinken als des Heren stem;
hoort hoe vriend’lijk zij ons noden;
zondaars komt, gaat op tot Hem.
Treedt dan op des Heren wegen,
Jezus heeft voor u verkregen
‘t Vaderwoord zo goed en mild,
‘t VaderWoord zo goed en mild,
dat uw zielekommer stilt,
dat uw zielekommer stilt.

Met een vriend’lijk nodend roepen
treedt de Heer ons tegemoet.
Waar Hij ons in zijn gemeente,
zeeg’nen wil met hemels goed;
en ons allen, schuld beladen,
aanbiedt liefde en genade.
Hij de ziel het leven geeft,
Hij de ziel het leven geeft,
door de Zoon, die eeuwig leeft,
door de Zoon, die eeuwig leeft.

Hoort de klokken hoe zij noden;
komt, gaat op tot ‘s Heren dis.
Geeft daarbij uw hart als offer,
hoort dan naar ‘t getuigenis;
komt en eet voor u gegeven,
neemt en drinkt ten eeuw’gen leven.
Zo de Heer te zijn gewijd,
zo de Heer te zijn gewijd,
dat heet blijdschap, zaligheid,
dat heet blijdschap, zaligheid.

Geen media