17 – Hoort gij, mijn kind,de Heiland roepen

 

 

Hoort gij, mijn kind,de Heiland roepen

Hoort gij, mijn kind, de Heiland roepen,
Hij roept u toe met luider stem,
treedt tot het altaar zijner liefde,
komt, geeft uw hart als offer Hem.

Hoort gij dan niet zijn stemme klinken
vanuit de dienaar die Hij zond.
Geeft toch uw hart de Heiland heden,
het brengt gewis een zegensstond.

Blijf toch niet langer droevig wachten
met leed en last of zielekwaal,
komt nader tot de heil’ge plaatse,
o, komt tot ’s Heren avondmaal.

Geen media