18 – Hoort, Jezus roept:”Komt allen hier”

Hoort, Jezus roept:”Komt allen hier”

 

Hoort, Jezus roept; komt allen
hier, ik leid u aan mijn hand.
Is menigmaal de weg ook smal,
Hij leidt naar ‘t vredeland.
O pelgrims, hebt aan mij uw lust,
dan smaakt gij hier reeds zielerust,
en eeuw’ge vree wacht u na ‘t kruis
bij Mij in ‘t Vaderhuis.
Refrein

Als eens het woord des Heilands klinkt;
ik heb u lang verbeid,
komt broeders, zusters, gaat thans in,
beërft de heerlijkheid!
Dan zal een zaal’ge blijde lach
om aller lippen zijn die dag,
en juichen wij; Door Gods genâ
verlost! Halleluja!
Refrein

Refrein:
O, welk een zaligheid,
ons bereid, na de strijd;
o, welk een heerlijkheid
wordt ons door God bereid.
Daar in de schone bruiloftszaal,
vereend aan ‘s Heren avondmaal,
klinkt uit ons allen voor en na
een blij; halleluja.

afspelen

melodie met toestemming
Rainer Schröter