19 – Hoort, moede zielen die naar vrede smachten

Hoort, moede zielen die naar vrede smachten

Hoort, moede zielen die naar vrede smachten,
God in zijn mildheid wil uw leed verzachten,
Jezus, uw Heiland, werkt nog door zijn boden,
geeft u zijn vrede.

Hoort, gij bedroefde, staakt uw bange klachten,
God is uw helper, schenkt u levenskrachten.
Jezus, uw Heiland, werkt nog door zijn boden,
geeft u vertroosting.

Hoort, bange harten, heft u op naar boven,
Laat door geen machten zijne hulp u roven.
Jezus, uw Heiland, werkt nog door zijn boden,
Hij is de liefde.

geen media