20 – Ik weet een woord zo heerlijk

Afspelen

 Ik weet een woord zo heerlijk

Ik weet een woord zo heerlijk,
eenvoudig en toch groot;
het is het woord mijns Heiland,
het is mijn levensbrood.
Het klinkt zo veel belovend,
het geeft een zaal’ge rust.
Dat heerlijk woord des levens
geeft vrede mij en lust.
Refrein

Het woord, dat hij, mijn Heiland,
door zijn apost’len spreekt,
verschaft mij zielevreugde,
geeft al wat mij ontbreekt.
Zijn liefdewoord brengt zegen,
steunt mij in moeilijkheen;
geeft licht op al mijn wegen,
brengt blijdschap voor geween.
Refrein

Wie zou niet willen komen
tot zulk een ware vriend,
wie zich niet laten vinden
door Hem, die zondaars mint?
Hoe arm en hulpbehoevend,
hoe zondig gij ook zijt,
komt, werpt u aan zijn voeten,
vol liefde Hij u beidt.
Refrein

Refrein:
Komt, o komt tot Hem,
o hoort, o hoort zijn stem,
bedroefden en belaad’nen,
komt, komt, o komt tot Hem,
komt, o komt tot Hem!
Ja, komt, o komt tot Hem!
Zijn woord geeft eeuwig leven,
komt, komt, o komt tot Hem.

melodie met toestemming Rainer Schröter