23 – Jezus, Heiland mijner ziele

Afspelen

 

Jezus, Heiland mijner ziele

Jezus, Heiland mijner ziele,
‘k roep U aan in bange nood!
Want, als alles mij ontviele,
Gij blijft trouw, zelfs in de dood.

‘k Heb gestreden, veel gebeden,
vreemde ogen zagen ‘t niet.
Toch heb ‘k immer U beleden,
U, die meer het hart aanziet.

Red mij door uw grote liefde,
los mij uit des wrekers hand.
‘k Vind dan balsem voor wat griefde,
prijs U, die ‘t gericht verbant.

 melodie met toestemming Rainer Schröter