24 – Jezus noodt vriend’lijk

Jezus noodt vriend’lijk

Jezus noodt vriend’lijk verdwaalden naar huis.
Weigert Hem niet, weigert Hem niet.
Wilt toch ontvlieden het aardse gedruis,
Hij zijn genade u biedt.
Refrein

Hij schenkt vermoeiden verkwikking en rust,
neemt wat Hij biedt, neemt wat Hij biedt!
Zegt Hem uw zorgen, Hij helpt u met lust,
alles uit liefde, om niet.
Refrein

Jezus, Hij wenkt u en nodigt u uit,
hoort Hem dan nu, hoort Hem dan nu!
Geeft u de Heiland, zijn stemme klinkt luid,
vrede en vreugd’ biedt Hij u.
Refrein

Refrein:
Gaat dan tot Hem,
(Gaat dan, gaat dan tot Hem, tot Hem).
Jezus Hij roept u, noodt vriend’lijk,
(Jezus roept vriend’lijk, Hij nodigt u uit)
o hoort toch zijn stem.

Geen media