25 – Jezus staat steeds kloppend daar!

Afspelen

Jezus staat steeds kloppend daar!

Jezus staat steeds kloppend daar!
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)
Hij brengt vrede u voorwaar!
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)
O! Laat Hem niet wachtend staan;
Hij biedt u zijn leven aan,
wil als Helper binnengaan.
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)

O! Ontsluit voor Hem uw hart!
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)
Weet! uw weig’ren baart Hem smart!
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)
Maak de hartensdeuren wijd
voor de Heer der heerlijkheid,
die van zonden u bevrijdt.
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis!)

Wijs niet af, doch hoor zijn beê!
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)
Hij brengt hemelschatten mee!
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)
Wordt uw ziel door schuld gekweld,
weet! zijn machtwoord satan scheldt;
Hij vol liefde u omstelt.
Laat Hem in! (Laat uw Heiland in! bis)

melodie met toestemming Rainer Schröter