26 – Kom, hoor zijn Woord

Afspelen

Kom, hoor zijn Woord

Kom, hoor zijn Woord, gij zult hier trooste vinden,
God stilt hier door zijn liefd’ uw zielepijn;
zijn oog aanschouwt uw droeve zondebanden,
in Jezus wil Hij uw verlosser zijn.
Refrein

Gelooft g’ in God? Wil ook in Mij geloven!
Zo sprak Hij als des mensen Zoon weleer.
Zo spreekt Hij thans, maar nu door zijn apost’len:
‘Vrees niet, ik breng u tot de Vader weer’.

Wie hen niet mint, die God ons geeft tot dienen,
hoe kan die Gods genade recht verstaan?
Zij zijn het toch die ons met God verzoenen,
in Christus ons de weg des heils doen gaan.

Refrein:
Hebt gij gesmaakt hoe liefd’rijk Jezus is?
Geef dan blijmoedig het getuigenis:
ik ga met God, ik ben zijn eigendom;
zoekt gij ook Hem thans in zijn heiligdom.

melodie met toestemming Rainer Schröter