28 – Kom thuis, God is uw Vader

Afspelen

 

Kom thuis, God is uw Vader

Kom thuis, God is uw Vader;
kom thuis o eerst`lingskind!
Hoor, Jezus roept: kom nader,
kom nader, God u mint.
Refrein

De wereld biedt geen vrede
als eeuwigdurend goed.
Gij vindt alleen in Jezus
de rust voor uw gemoed.
Refrein

Zijt g`in de strijd bezweken,
in zond’ en lust verward,
‘t oprechte kind drukt Jezus
vertroostend aan zijn hart.
Refrein

Is dan uw moede ziele
verzwakt door leed en strijd,
weet, in des Vaders woning
wordt u een dis bereid.
Refrein

Refrein:
Kom thuis, kom thuis, (kom thuis,)
ontvlucht het aards gedruis;
Kom thuis, kom thuis, (kom thuis,)
kom in het Vaderhuis

melodie met toestemming Rainer Schröter