29 – Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer

Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer

Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer,
hoor naar zijn Woord, zet rustig u neer.
Hij wil u zeeg`nen, helpen, steeds weer,
noodt u zo vriend`lijk: kom!
Refrein

Kom toch, mijn kind, uw Heiland is daar;
Hij redt u uit, hoe groot ook ’t gevaar,
altijd staat helpend Hij voor u klaar.
Hoor naar zijn bede, kom!
Refrein

Refrein:
Heerlijk, heerlijk vreugdevol verschiet,
dat de Heer zijn kind’ren heden
biedt, als ’t oog het hemels Kanaän ziet;
laat u toch leiden, kom!

Geen media