30 – Komt tot de bron van het leven

Afspelen

 

Komt tot de bron van het leven

Komt tot de bron van het leven,
dorstig en moede en mat;
daar wordt u `t water gegeven,
zoals u `t nimmer nog had.
Refrein

Komt tot die bron u te laven,
gaat in gelove daarheen;
kent toch de Heer in zijn gaven,
blijdschap g` ontvangt voor geween.
Refrein

Drinkt van dat levende water,
dat van zoveel u geneest;
stelt het niet uit met een “later”,
daarmee bedroeft u Gods Geest.
Refrein

Refrein:
Spoedt u daarheen, neemt nu om niet,
`t water des levens zo kost`lijk en rein.
Drinkt uit die bronne des levens,
dan wordt ook gij zo`n fontein!

melodie met toestemming Rainer Schröter