31 – Kom vriend, treedt mee de arke in

Kom vriend, treedt mee de arke in

Kom vriend, treedt mee de arke in,
door noachs hand gebouwd;
die arke in ‘t apostelwerk,
wel die de Heer vertrouwt.
Refrein

Gods engel sluit de deur haast toe,
als Gods genadetijd;
kom in- het nodend woord nog klinkt,
de Heer u nog verbeidt.
Refrein

Die arke der behoudenis,
is Jezus, Vaders Zoon;
Zijn zondaarsmin is over u-
Zijn hulp wordt aangeboôn.
Refrein

Kom ziele, kom geloof en leef,
God schrijft zijn naam u op;
door ‘t ambt dat Geest en leven geeft,
voert Hij naar Sions top.
Refrein

Refrein:
In de arke is nog plaats,
plaats voor u, plaats voor mij;
in de arke is nog plaats,
daar is plaats voor u, voor mij.

Geen media