33 – Maak mij reiner, immer kleiner

Maak mij reiner, immer kleiner

Maak mij reiner, immer kleiner,
leer mij trouw zijn immer meer;
maak bewust mij, wat mijn doel zij,
neem mijn hart, mijn leven, Heer!
Refrein

Maak mij reiner, immer kleiner,
dat ‘k geheel U toebehoor;
maak mij stille, dat uw wille
als genade mij bekoor!
Refrein

Maak mij rijker, U gelijker,
zo in liefd’ als in gena;
maak mij trouwer, U als bouwer
dan te volgen, voor en na!
Refrein

Refrein:
Maak mij reiner, immer kleiner,
maak tevreden mij steeds meer.
Gij slechts leven mij kunt geven,
leid mij hemelwaarts, o Heer!

Geen media