34 – Naar des vredes zoete ruste

Naar des vredes zoete ruste

Naar des vredes zoete ruste
zucht verlangend nu mijn hart;
zij verschaft mijn ziel in volheid
reine vreugde zonder smart.
Refrein

Aan die plaats van rust en vrede,
die Gods liefde mij ontsloot,
laaft Hij mij met levend water,
breekt Hij mij het levensbrood.
Refrein

Daar Heerst blijde zielestemming,
waar de wereld niets van weet,
die doet wijken bange zorgen,
zielesmarten, angst en leed.
Refrein

Refrein:
Bij u, Heiland, woont die vrede,
die de aarde ons niet schenkt,
die de ziel verkwikt als ’t water,
dat het dorstig aardrijk drenkt.

Geen media