35 – Vader, zie ons vol verlangen

Afspelen

Vader, zie ons vol verlangen

Vader, zie ons vol verlangen
nad’ren voor uw aangezicht;
om weer krachten te ontvangen
en t’ ontkomen aan ’t gericht.

Wij zijn hong’rig naar de spijze
van uw Woord, o levensvorst;
Geest’lijk moede van de reize,
onze kleding is bemorst.

Wil toch de verklager schelden,
die ont ’t verder gaan belet;
wil gena voor recht doen gelden
en verhoren ons gebed.

Ja, uw liefde zal ons rukken
als een brandhout uit het vuur;
dan moet satans macht zich bukken,
slaat voor ons ’t verlossingsuur.

melodie met toestemming Rainer Schröter