37 – Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken

Afspelen

 Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken?

Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken
met uw reisstaf in de hand?
Wel, wij gaan de weg des Heren,
naar ons hemels Vaderland,
waar de Heiland, onze koning,
na de druk van leed en kruis,
ons voor eeuwig door zijn liefde,
rust bereidt in ’t Vaderhuis.

Is die weg niet zwaar en moeilijk,
eind’loos lang en vaak ook smal?
Want gij zijt zo zwak en klein toch,
en gering is uw getal!
Neen, wij vrezen geen gevaren,
want Gods eng’len trekken mee,
die ons hoeden en bewaren o
p de woel’ge volk’renzee.

Pelgrims, laat ons met u meegaan
op de weg naar d’ eeuwigheid;
ook in ons brandt een verlangen
naar dat rijk der heerlijkheid.
Hart’lijk welkom, trekt maar mede,
reikt ons maar de broederhand,
want de Christus zelf verwacht ons
in het eeuw’ge Vaderland.

melodie met toestemming Rainer Schröter