39 – Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!

Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!

Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!
Gods liefde bracht u saâm;
ontvangt Hem blij van harte,
die komt in ‘s Heren naam.
Zijt op zijn komst bereid,
baant voor zijn voet de wegen,
door Hem komt God u tegen
met liefd’ en vriend’lijkheid.

Grijpt moed, bedroefde harten,
uw trooster is nabij;
verbant nu angst en zorgen,
zegt Hem uw noden vrij.
Hij geeft opnieuw u kracht
het zwaarste kruis te dragen;
Hij zal in liefd’ u schragen,
U bijstaan met zijn macht.

Verheft u, zeer geplaagden,
uw Jezus komt met macht;
Hij heeft in de apost’len
in liefd’ ook u gedacht.
Nu zal geen zielepijn,
noch angst des doods u schaden,
waar gij door Gods genade,
zijn eigendom moogt zijn.

Geen media