40 – Wees welkom, bron der liefde

Wees welkom, bron der liefde

Wees welkom, bron der liefde,
wees, levensbron, gegroet!
Gij lamp op onze paden
en licht voor onze voet.
De Godswil, Heiland Jezus,
maakt Gij aan ons bekend,
door ‘t woord van uw gezanten,
die heden Gij ons zendt.

O trouwe, goede Herder,
die al uw schapen kent,
alom zoekt hen die dwalen,
ja, zelfs tot ‘s werelds end.
Want door uw grote liefde,
die eens de dood verwon,
leidt G’ ons op groene weiden
drenkt ons aan d’ eeuw’ge bron.

Gij, Vredevorst, geleidt ons
tot salems vredesstad,
bereidt ons Gods genade,
leidt ons op ‘t smalle pad.
Hoe doet G’ ons heden smaken
een vrede, niet van d’ aard,
die hebt Gij, lieve Vader,
slechts voor uw volk bewaard.

Geen media