41 – Weest gegroet, gij Godsgezanten

Weest gegroet, gij Godsgezanten

Weest gegroet, gij Godsgezanten,
komend van nabij en ver;
uit wier woord en handelingen
Jezus blinkt als morgenster.
Gij, die als zijn waarheidsboden
’t rijk der duisternis belicht,
voor zijn macht moet satan wijken,
Gods gena is diens gericht.

Gij kunt binden en ontbinden
door het machtwoord uit uw mond;
wij erkennen, dat U Jezus
daartoe op deez’ aarde zond.
Wilt de band der liefde sterken,
die ons aan uw zender bindt;
dat de uitkomst uwer werken
weerklank in de heem’len vindt.

Jezus wil zijn hand ons reiken,
-door uw komen, uw bezoek-
wie die vasthoudt-ziet geschreven
zijne naam in ’t levensboek.
Dat uw hulp en uwe leiding
dan ook dankbaar word’ aanvaard,
en Gods volk door uwe arbeid
voor zijn roeping blijv’ bewaard.

Geen media