42 – Zijt gij door de levensstormen

Zijt gij door de levensstormen

Zijt gij door de levensstormen moe en mat,
heeft een golf van zorgen u soms overspat?
Weet, in de gemeenschap wacht u vreed’ en rust,
wordt g’ u van des Vaders liefde weer bewust.
Refrein

Vele zijn de zorgen, die het leven biedt
en niet altijd dan ons oog Gods liefde ziet;
maar in de gemeenschap wordt ons oog verlicht,
en zien wij opnieuw Gods vriend’lijk aangezicht.
Refrein

Refrein:
Tel Gods liefdedaden, denk daaraan,
in d’ apost’len biedt Hij schatten aan.
Grijp die gaven, neem ze dankbaar aan,
dat geeft kracht de levensstormen te weerstaan.

Geen media