43 – Al is eng ook de poort

Al is eng ook de poort

Al is eng ook de poort,
ziet, toch siert haar een Woord,
geschreven in letters van goud,
en de moede die `t leest,
hoort verkwikt naar de Geest.
Een woord van genaad` en behoud.
Refrein

Komt vermoeiden, spoedt voort,
zo de rust u bekoort,
uw Jezus heeft plaats u bereid.
Komt, gebrook`nen van kracht,
waar zijn vreed` u verwacht,
als voorsmaak der rust die u beidt.
Refrein

Komt, o zondaars met spoed
in het spoor, door het bloed
van Jezus voor allen gebaand;
treedt dan toe en erkent
`t woord van Hem, die daar zendt
zijn Knecht die ten leven vermaant.
Refrein

Ziet, reeds wacht u een schaar,
en hun roep klinkt van daar,
tot ons als verlosten op aard.
Spoedt, ja spoedt u dan voort
en ga in door de poort
waar Jezus zijn bruid thans vergaart.
Refrein

Refrein:
Klop, klop, klop! is des Heilands gebod,
klop in gelove hier aan.
Klop, klop, klop, en wie klopt in geloof,
ziet de deur zich dan open gedaan.

Geen media