44 – Als de Heiland zal verschijnen

Afspelen

 

Als de Heiland zal verschijnen

Als de Heiland zal verschijnen
in glorie op aard`,
en de zijnen als verlosten
bij zich dan vergaart;
Refrein

Ja, dan zal Hij ze verzaam`len,
die heilige schaar,
al die zielen, die Hem minden,
eenvoudig en waar.
Refrein

Ja, de kind`ren die Hij liefheeft,
staan rondom zijn troon,
zingen juub`lend lofgezangen
tot eer van Gods zoon.
Refrein

O, gij groten en gij kleinen,
weest allen bereid
op het komen van de Heiland,
benut toch uw tijd
Refrein

Refrein:
Ja dan zullen zij glanzen, als sterren zo rein;
zullen Hem in zijn krone als parelen zijn.

melodie met toestemming Rainer Schröter