49 – De rotsgrond geloof en vertrouwen

De rotsgrond geloof en vertrouwen

De rotsgrond geloof en vertrouwen,
die d’ invloed der tijden weerstaat,
zij u ‘t fundament om te bouwen
een woning, die nimmer vergaat.
Al mogen dan stormen en golven
het beuken met hevig gedruis,
de kracht van de branding zal breken
op die rotsvaste grond van uw huis.

Geen schrik zal uw harte bevangen,
noch vrees voor de komende vloed,
als sterk in u staat de erkenning:
mijn God m’ in gevaren behoedt.
Bouw niet op het zand van miskennen,
het zou u berouwen, o kind;
staat gij op de rots van erkennen,
ondermijnt u geen zee en geen wind.