51 – Een getrouwe vriend te hebben

Een getrouwe vriend te hebben

Een getrouwe vriend te hebben
is wat meen’ge ziel begeert,
die, bij ‘s levens zware lasten,
in verlatenheid verkeert.
Welk een rust verschaft mij dit:
dat ik zulk een vriend bezit.

Maar nog zaliger voorzeker
is ‘t, als men een Vader heeft,
die vol liefde en erbarmen
zich aan zijne kind’ren geeft.
Ja, mij trekt in leed en smart
steeds zo’n vriend’lijk Vaderhart.

Zulk een vriend met Vaderharte
zijt toch Gij, o, Heiland mijn,
die mij opvoedt naar uw voorbeeld,
dat ook ik zo’n vriend zal zijn
van het schepsel, dat in smart
zucht naar zulk een vriendenhart.

Refrein:
Een dagwerk voor de Heiland,
een dagwerk voor de Heiland,
een dagwerk voor de Heiland,
dat is de moeite waard.

geen media