54 – Ene gouden wandelstaf

Ene gouden wandelstaf

Ene gouden wandelstaf
God mij in de handen gaf;
uit de hemel kwam Hij neer,
naar de hemel wijst Hij weer!
deze staf heet: mijn geloven,
houdt mij staande, richt naar boven,
al ontvalt mij aardse steun,
op die staf ik rotsvast leun.

Aan de hemel staat een ster,
die haar licht spreidt heinde en ver,
ja, haar schijn als levensgloed
ook mijn hart vervullen doet.
Deze ster -het is de hope-
sluit voor ons de hemel open.
Deze ster, die ons verblijdt,
is de hoop der heerlijkheid.

En Gods liefde uitgedeeld
door de zoon, Gods evenbeeld,
woont in mijne ziele stil,
vormt ook mij naar Godes wil.
O, dat deze liefde leve,
ik mijn hart mijn God steeds geve,
zij voert ons dan een van zin,
Gods gemeenschapshemel in.

geenmedia