55 – Ene vriend heb ik gevonden

Ene vriend heb ik gevonden

Ene vriend heb ik gevonden,
ik voor Hem geen beter weet;
alle dagen, alle stonden,
met mij is in vreugd’ en leed!
Hij voert mij op rechte paden,
gaat met mij, verlaat mij niet;
geeft mij vrede, schenkt genade,
daag’lijks Hij mij hulpe biedt.

Hij is voor mijn hart de zonne,
is mijn licht in donk’re nood;
geeft mijn ziele zijne vrede,
voedt haar met zijn daag’lijks brood.
Ja, Hij stilt mijn zoetst verlangen,
voert door ‘t duist’re tot het licht;
eens zal Hij de laatste tranen
wissen van mijn aangezicht.

Zielen, kent gij hier op aarde
zulk een trouwe hartensvriend?
Die, als hogepriester-Jezus,
onze liefd’ en trouw verdient?
ls ik ook met duizend tongen
prees zijn trouw en vriend’lijkheid,
was nog niet genoeg bezongen
al zijn liefd’ en heerlijkheid.

geenmedia