56 – Ernstig dringt een grote vraag toch

Afspelen

 

Ernstig dringt een grote vraag toch

Ernstig dringt een grote vraag toch,
ziele, heden tot u door:
Hebt gij u geheel gegeven
Jezus, die u uitverkoor?
Wil voor Hem uw hart ontsluiten,
wijd uw ganse zijn aan Hem.
Sluit mij toch niet langer buiten,
vraagt Hij u, hoor naar zijn stem.

Boeiden u der wereld lusten,
trok u aan een valse schijn?
Zielerust zult gij slechts vinden
in het een met Jezus zijn.
Hebt gij dan geen tijd voor Jezus,
zie, hoe wachtend Hij daar staat,
ach, wil spoedig toch besluiten,
eer Hij wenend van u gaat.

Hebt gij alles Hem geschonken,
zie, dan daalt in uw gemoed
wondervolle zoete vrede,
en schenkt God u ‘t hoogste goed.
Nooit gekende zaligheden
stromen dan de ziele door,
als z’ in volheid is verbonden
met Hem, die haar uitverkoor.

melodie met toestemming Rainer Schröter