58 – Geef mij meer van uwe Geest, Heer

Geef mij meer van uwe Geest, Heer

Geef mij meer van uwe Geest, Heer
meer van uwe zalvingskracht,
meer Heer van uw heil`ge olie,
in de lamp als zegensmacht.
Doch wat baten alle gaven,
missen zij uw Geesteslicht!
ach wat helpen vorm en namen,
had ik uwe zalving niet.

Zalving welke mij doet leren,
kom doordring geheel mijn Geest,
zij mij steeds die stille Helper,
die van zonden mij geneest.
Heer versterk in mij uw liefde,
`k ben nog dikwijls ruw en hard
och, dat toch mijn meesters beelt`nis,
in mij blijv` in vreugd` en smart.

Wilt Gij eeuwig in mij wonen,
vorm m` als koning-priesterkind,
vul met uwe Geest mijn wezen,
in uw Zoon `k mijn voorbeeld vind.
Ja, Gij geeft naar uw belofte,
van uw liefde mij zoveel.
En de zegen van de Vader
is naar Jezus` woord mijn deel.

Geen media