60 -God is de liefde

Afspelen

God is de liefde

God is de liefde, bracht mij verlossing,
God is de liefde, Hij mint ook mij;
Gods zoon werkt steeds nog door zijn gezanten,
en maakt mijn ziele zo rijk en blij.
Refrein

Kost’lijke gave van heil en vrede,
‘k geef U mijn liefde, mijn ganse hart.
woord des levens is mij een spijze,
uw woord des vredes stilt al mijn smart.
Refrein

O reine liefde, o bron van zegen,
o Heilandsharte, onpeilb’re bron.
U wil ik loven, U wil ik prijzen,
gij zijt mijn vreugde mijn levenszon.
Refrein

Refrein:
‘k Betuig aan ieder nu: God is de liefde,
God is de liefde, Hij mint ook mij.

melodie met toestemming Rainer Schröter