61 – Grote Immanuel

Grote Immanuel

Grote Immanuel,
hemelvorst Michael,
Godd`lijke kracht!
zie ook op mij terneer,
hoor, hoor, mijn smeken Heer;
wees Gij mijn tegenweer
voor satans macht.

Satan legt lagen mij,
legt ze van alle zij
voortdurend weer.
Maar als Gij op mij ziet
en mij uw hulpe biedt,
baat al zijn list Hem niet,
dan vliedt hij, Heer.

Houd ik uw hand steeds vast,
`k weet dan dat Gij mijn last
meedraagt met mij.
Leg ik af eigen wil,
volgend u, willig stil,
waarheen uw hand het wil,
dan ben ik vrij.

Vrij dan van al wat plaagt,
wijl Gij het met mij draagt,
kom ik ook door.
En wars van wereldzin,
schraagt mij uw zondaarsmin;
sterven wordt dan gewin,
wijl `k U behoor.

Geen media