62 – Heiland Jezus, goede herder

Heiland Jezus, goede herder

Heiland Jezus, goede herder,
die uw schapen trouw behoedt,
op de weide der gemeenschap,
ons met groenend leven voedt.
Mochten wij U t’ allen tijd
volgen in gehoorzaamheid;
u, die heden in d’ apostel
onze zieleherder zijt.

Vreemde herdersstemmen lokken
in de wereld om ons heen;
daarvoor willen ‘t oor wij sluiten,
luist’rend naar uw stem alleen.
Doe ons trouw zijn t’ allen tijd,
immer tot uw dienst bereid,
dat ook and’ren veilig wand’len
in het licht, door ons verspreid.

Mocht dan satan ons eens voeren
op een pad, waar Gij niet gaat,
laat uw stemme luider klinken,
help ons, naar uw wijze raad.
Dan, des satans list ten spijt,
blijven wij uw dienst gewijd;
zullen wij U toebehoren,
nu en tot in eeuwigheid.

Geen media