63 – ‘s Heren liefde is oneindig

‘s Heren liefde is oneindig

‘s Heren liefde is oneindig,
hoogste voorbeeld voor de mens;
onze liefde toch is spoedig,
veel te spoedig aan een grens.
Uit ons hart stijg’ dan de bede,
ernstig, innig, telkens weer;
met onszelve ontevreden:
schenk ons meerder liefde, Heer!

Meerder liefde, hoe begeerlijk,
en hoe nodig ook, gewis.
Mogen w’ ons Gods kind’ren noemen
als daar weinig liefde is?
Neen, dat kan God niet behagen,
daardoor roven wij zijn eer;
en in ootmoed wij dus vragen:
schenk ons meerder liefde, Heer!

Heerlijk Godsrijk, waar de liefde
voor een elk als grondwet geldt;
overal zult Gij verschijnen
waar men vredeskind’ren telt,
die zich door de Geest van boven
laten leiden, en steeds weer
bidden uit een diep geloven:
schenk ons meerder liefde, Heer!

Geen media