64 – Het woord des Heren klinkt opnieuw

Het woord des Heren klinkt opnieuw

Het woord des Heren klinkt opnieuw
hoog ernstig ons in d’ oren:
eens wordt gij uit de aardse schoot
voor ‘t Geestesrijk geboren!
dat toch een ieder onzer aan die dag
die plaats in Christus Rijk verkrijgen mag,
waartoe Hij werd verkoren.
waartoe Hij werd verkoren.

Wordt hier de ziel niet aangevuld
met onbaatzuchtig leven,
hoe zal zij dan aan gene zij’
zich dienend kunnen geven?
Neemt dus als levenszaad in ‘t harte mee:
Gods Geest van liefde, van genaad’ en vree,
wil naar dat leven streven.
wil naar dat leven streven.

Benut dus de genadetijd
van dit kortstondig leven,
door alles, wat uw roeping schaadt,
vrijwillig prijs te geven.
Mocht dan voor u de scheidingsure slaan,
dan ziet ook gij uw naam voor eeuwig staan
in ‘t levensboek geschreven.
in ‘t levensboek geschreven.

Geen media