68 – Hoort, de wachters van Sion

Hoort, de wachters van Sion

Hoort, de wachters van Sion,
zij roepen dag en nacht;
melden het heil der ziele,
dat Jezus op aarde bracht!
Zij ploegen en zaaien,
zij wieden en maaien,
zij snijden en binden
als wachters der bruid.
zij snijden en binden
als wachters der bruid.
Refrein

Hoort, de wachters van Sion,
hun roepen dag en nacht
met onverzwakte liefde,
zij houden nog steeds de wacht.
Zij laven en spijzen,
zij helpen en wijzen,
verkonden de waarheid
als wachters der bruid.
verkonden de waarheid
als wachters der bruid.
Refrein

Refrein:
Ziele, zijt gij als tarwe?
Of zijt gij soms als onkruid?
In Jezus is de zaligheid,
het is nu nog genadetijd,
de wachters, de wachters,
de wachters, zij roepen het luid.

geen media