69 – Houd uw uitverkiezing hoog

Houd uw uitverkiezing hoog

Houd uw uitverkiezing hoog,
eerst’ling hoe ‘t ook stormen moog;
dat geen Geest u ooit ontroov’
‘t machtig kinderlijk geloof.
Houd op Jezus ‘t oog gericht,
die u voert van licht tot licht,
die door zijn gezant
U leidt naar het Rijk der heerlijkheid.

Ga, bewust van ‘t hemels doel,
Godskind, door dit aards gewoel;
wordt uw Geest van ‘t strijden moe,
Jezus zendt zijn hulp u toe.
Satan zoekt te ziften u,
maar d’ apostel bidt ook nu:
dat Gods volk op deze aard’
voor misleiding blijv’ bewaard.

Veilig zijt gij aan zijn hand,
ja, zijn trouw houdt eeuwig stand;
op uw weg, door vuur of zee,
gaan zijn eng’len dienend mee.
Ga dus door dit leven heen,
‘t oog gericht op Hem alleen;
wie Hem hier beleden heeft,
dan ook eeuwig met Hem leeft.

geen media