70 – Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken,
zegt Jezus ook tot d’ apost’len van nu.
Wilt Gij mij vinden, mij toebehoren?
Neemt uit die ranken de krachten tot u!
Refrein

Jezus de wijnstok, bronne des levens,
wie in Hem blijft draagt gewis eenmaal vrucht;
slechts Hij kan geven ‘t eeuwige leven,
waarnaar de ziel van de mens immer zucht.
Refrein

Jezus de wijnstok, Hij is het leven,
altoos de stille, de stuwende kracht;
God geeft de wasdom en het gedijen
aan alles wat in zijn naam wordt volbracht.
Refrein

Refrein:
Tot zoetrijpe vrucht aan die wijnstok,
maak ons daartoe bereid,
want uit u komt het leven,
hier en in eeuwigheid.

geen media